MentaalMaximaal Mentaal Maximaal

NAH en SOLK

Na een heftige gebeurtenis, zoals een ongeluk, ziekte of operatie, kan je thuis komen te zitten met klachten waar de dokter geen verklaring voor heeft, bijvoorbeeld een whiplash, dit noemen ze dan SOLK/ ALK

Wat betekent  SOLK en ALK!

(Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) en  (Aanhoudende Lichamelijke Klachten)

 

Dit zijn oa

 • Lichamelijke klachten die de dokter niet kan verklaren.
 • Bij een onderzoek in het ziekenhuis, is er geen ziekte of lichamelijke oorzaak voor uw klachten gevonden.
 • Of er is wel een oorzaak gevonden, maar begrijpt men niet waarom uw klachten zo veel last geven of waarom ze zo lang duren.

 

Andere voorbeelden zijn:

 • Ernstige vermoeidheid
 • Concentratie- of geheugenproblemen
 • (lage) rugpijn en andere spier- en/of gewrichtspijnen
 • Hoofdpijn of nekpijn
 • Duizeligheid of evenwichtsproblemen.

U weet nu dat er geen ziekte, beschadiging of andere lichamelijke oorzaak is gevonden voor uw klachten.

Het zijn lichamelijke klachten die veel last kunnen geven. U verzint het niet.
Gelukkig kunt u wel iets doen, zodat u er op den duur minder last van heeft.

Hoe ontstaan onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK en ALK)?

De volgende dingen kunnen de kans op onverklaarde klachten vergroten:

Een heftige gebeurtenis, zoals een ziekte, ongeluk of operatie, kan het begin zijn van onverklaarbare klachten. Zo kan bijvoorbeeld een heftige buikgriep het begin zijn van langdurige buikpijnklachten.

Aanleg voor bepaalde klachten,
U kunt een bepaalde aanleg of zwakke plek hebben die de kans op klachten groter maakt

Spanning, is normaal. Maar soms is de spanning groter of duurt die langer dan u aankunt.

Aandacht en gevoeligheid voor klachten,
Het kan zijn dat u lichamelijke klachten sneller opmerkt. Misschien bent u gevoeliger voor wat er in uw lichaam gebeurt. Dan ervaart u bijvoorbeeld kleine veranderingen in spierspanning al als lichamelijke klachten.

Heftige of langdurige pijn kan u extra gevoelig maken, óók voor normale prikkels en prikkels elders in uw lichaam. Die gevoeligheid kan blijven, ook als de oorzaak van de pijn al weg is of genezen.

Denkt of verwacht u dat u heftige klachten krijgt? Omdat u al eens heftige klachten had? Dan is de kans groot dat u het ook zo ervaart.

Kwetsbaar door ervaringen in het verleden,
Als u vervelende of nare dingen heeft meegemaakt, kan dat de kans op onverklaarbare klachten vergroten

Ook kleinere alledaagse moeilijkheden en problemen kunnen door stress en overbelasting onverklaarbare klachten geven. Een beetje spanning en stress hoort bij het leven.

Maar blijft het leven meer aandacht en energie van u vragen dan u aankunt? Dan wordt u extra kwetsbaar.

Hoe komt het dat mijn onverklaarde lichamelijke klachten blijven?

Lees de volgende voorbeelden van dingen die invloed kunnen hebben op uw klachten. Kijk of u iets hieruit herkent.

 • Uw gezondheid en lichaam,

Heeft u nog andere lichamelijke problemen? Slaapt u slecht of heeft u een slechte conditie? Of leeft u ongezond? Misschien bent u daardoor minder fit en kunt u uw klachten minder goed verdragen.

 • Uw gedachten en ideeën,

Heeft u negatieve gedachten over uw klachten? Denkt u dat het niet meer goed komt met uw pijn of vermoeidheid? Die gedachten maken het voor u nog zwaarder.
U voelt zich dan machteloos en denkt dat u er niets aan kunt doen.

 • Uw gevoelens, stemming en spanning,

Ongerustheid, angst voor ziekte, angst om te bewegen, somberheid en depressie: uw gevoelens, stemming en spanningen spelen een belangrijke rol bij SOLK en ALK. Ze kunnen de klachten versterken waardoor u nog angstiger of somberder wordt.

 • Uw gedrag,

evenwicht tussen activiteit en ontspanning
Pijn, moeheid en andere klachten hebben invloed op uw gedrag. Het kan zijn dat u voorzichtiger wordt en sommige dingen minder doet of zelfs vermijdt om klachten te voorkomen. Uw eetgewoontes, uw houding of uw manier van bewegen kunnen hierdoor veranderen. Misschien onderneemt u minder of zelfs te weinig.
Of wordt u juist overactief en doet u meer dan u aankunt? Dan raakt u snel overbelast.

 

 • Reacties en het gedrag van anderen,

Hoe andere mensen op uw klachten reageren, heeft ook invloed op hoe u met uw klachten omgaat. Als mensen thuis of op uw werk heel bezorgd zijn of juist te weinig begrip hebben, kan dat u onzeker maken. Zonder steun uit uw omgeving is het moeilijker om actief te blijven en met uw klachten om te gaan.

 

Hoe gaat het verder bij SOLK en ALK?

U weet nu dat er geen ziekte, beschadiging of andere lichamelijke oorzaak is gevonden voor uw klachten.

Het zijn lichamelijke klachten die veel last kunnen geven. U verzint het niet.
Gelukkig kunt u wel iets doen, zodat u er op den duur minder last van heeft.

(lees verder bij) Hoe kan hypnotherapie helpen!

 

 

En dan is er ook nog NAH na een hersenschudding of whiplash!

Wat betekent NAH!

NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel,

En dit kan ontstaan door een hersenkneuzing/hersenschudding als gevolg van een val of klap op het hoofd. Bij een hersenbloeding of hersentumor zijn de lichamelijke gevolgen vaak snel aantoonbaar. Maar bij een hersenschudding en ook nektrauma (whiplash), zijn de onzichtbare gevolgen, die vooral optreden, minder opvallend en minder bekend.

Met name de onzichtbare gevolgen van hersenschudding en whiplash- trauma dienen vroegtijdig opgespoord en goed begeleid te worden.

Deze onzichtbare gevolgen kunnen zijn:

 • Cognitieve gevolgen: aandacht- en concentratiestoornissen, overgevoeligheid voor externe prikkels (geluid, licht, drukte), geheugen- en planning stoornissen.
 • Lichamelijke gevolgen: constante vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn
 • Gedragsmatige gevolgen: niet kunnen leren, zelf over/ onder schatting, verstoorde controle.
 • Emotionele gevolgen: depressieve stemmingen, snel emotioneel zijn, verminderd zelfvertrouwen, angst, machteloosheid
 • Taal- en spraakgevolgen (bijv. moeilijk vinden van woorden, minder duidelijk kunnen praten).

Deze klachten worden helaas vaak onderschat.

Vaak duurt het wel lang voor de klachten overgaan en soms blijven ze, maar er hoeven niet persé klachten te blijven bestaan als gevolg van een hersenschudding of whiplash.

De aanpak:

Bij NAH na hersenschudding of whiplash is het belangrijk om grip te krijgen op de niet-zichtbare gevolgen van het letsel. De neuropsychologische klachten (o.a. vermoeidheid-, concentratie-, aandacht- en overprikkelingsklachten) staan, nog meer dan de lichamelijke klachten, centraal in de aanpak en begeleiding. Lichamelijke klachten zijn vaak duidelijk en goed behandelbaar. De niet-zichtbare klachten zijn moeilijker te pareren en het is dan ook voornaam deze meteen na het letsel goed aan te pakken en te weten hoe daar mee om te gaan. Hoe sneller deze na het letsel aangepakt worden hoe sneller en beter het herstel. Langer bestaande klachten zijn ook te verhelpen maar vragen dan meer tijd.

 

Ook enkele aandachtpunten zijn:

Uw gedachten en ideeën,
Heeft u negatieve gedachten over uw klachten? Denkt u dat het niet meer goed komt met uw pijn of vermoeidheid? Die gedachten maken het voor u nog moeilijker.

Uw gevoelens, stemming en spanning,

Uw gevoelens, stemming en spanningen spelen een belangrijke rol bij SOLK. Ze kunnen de klachten versterken waardoor u nog angstiger of somberder wordt.

Uw gedrag,

evenwicht tussen activiteit en ontspanning
Pijn, moeheid en andere klachten hebben invloed op uw gedrag. Het kan zijn dat u voorzichtiger wordt en sommige dingen minder doet of zelfs vermijdt om klachten te voorkomen. Misschien onderneemt u minder of zelfs te niets.
Of wordt u juist overactief en doet u meer dan u aankunt? Dan raakt u snel overbelast.

De steun van anderen,
Hoe andere mensen op uw klachten reageren, heeft ook invloed op hoe u met uw klachten omgaat. Zonder steun uit uw omgeving is het moeilijker om actief te blijven en met uw klachten om te gaan.

 

Hoe kan hypnotherapie helpen!2 armen die elkaar aanraken

 

Gelukkig kunt u wél iets doen aan uw klachten, ook al is de oorzaak onduidelijk.

 

Uw gezondheid, gedachten, gevoel, gedrag en de steun van anderen hebben invloed.

Door het inzetten van hypnotherapie kan je gevoelens veranderen en pijn verminderen, ook het trauma kan je soms oplossen.

Maar ook door dingen m.b.v. hypnotherapie anders te doen en te bekijken, leert u met de klachten om te gaan.

De klachten kunnen blijven bestaan, maar op den duur heeft u er minder last van.

 

 

 

Kan ik je ergens mee helpen? Maak dan een afspraak!